Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την επιχείρηση Must Fashion. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους επόμενους όρους πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο. Η χρήση του υποδηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους ακόλουθους όρους.

Οι παρόντες όροι αφορούν μόνο τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, οποιαδήποτε δε διαφορά εξ αυτών ανήκει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Cookies


Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το Must Fashion


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Περιορισμός της ευθύνης


Τροποποιήσεις